Middel 3

VAN ZUETHEM ADVOCATEN
Thuis in het recht voor scheepvaart, handel en transport.

Netwerk

Netwerk

Onze insteek is dat onze cliënten zo optimaal mogelijk moeten worden geholpen. Daarom werken wij nauw samen met notarissen, accountants, fiscalisten, deskundigen, tolken en vertalers, strafpleiters en Duitse advocaten. Het kan immers zinvol en noodzakelijk zijn om experts op andere vakgebieden
in te schakelen.

 

Uiteraard zijn wij ook bereid om samen te werken met uw eigen adviseurs. Hierbij valt te denken aan echtscheidingszaken of contractuele zaken voor MKB. Ons kantoor dan wel de advocaten van ons kantoor zijn aangesloten bij c.q. zijn lid van diverse verenigingen.

IVR

Ons kantoor is aangesloten bij IVR (Internationale vereniging voor de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de binnenvaart en de verzekering en voor het houden van het register van binnenschepen in Europa). IVR is een internationaal platform. Hierdoor beschikt ons kantoor over een groot internationaal netwerk in het bijzonder in Duitsland, België, Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland. Bij deze vereniging zijn niet alleen advocatenkantoren aangesloten, maar ook nationale organisaties betreffende de binnenvaart, verzekeringsmaatschappijen, scheepsexperts, fabrikanten, scheepswerven en leden van allerlei aanverwante sectoren. Ons kantoor is actief lid van deze vereniging en bezoekt ook meermaals per jaar buitenlandse congressen.

GBM

Ons kantoor is ook actief lid van GBM Mannheim. Dit betreft een ‘Gesellschaft zur Förderung des Binnenschifffahrtsrechts an der Universität Mannheim e.V.’. GBM ondersteunt het instituut voor transport- en verkeersrecht, afdeling binnenscheepvaartrecht aan de universiteit van Mannheim. Ook hier wordt de ontwikkeling van de binnenvaart nauwlettend in de gaten gehouden. Daarnaast zijn er regelmatig congressen, lezingen en verdere activiteiten. Advocaat Jan van Zuethem is bestuurslid van deze vereniging.

Koninklijke BLN-Schuttevaer

Koninklijke BLN-Schuttevaer is een ketenbrede brancheorganisatie voor de binnenvaart. Door haar grote omvang is de vereniging in staat de belangen van de aangesloten binnenvaartondernemers te behartigen. Ook juridische zaken komen hier aan de orde.

Duits-Nederlandse Advocaten Vereniging

Ook bij deze vereniging komt het internationale karakter van ons kantoor goed naar voren. Al vanaf het eerste uur zijn de advocaten Jan van Zuethem en Marlous Weerts lid van deze vereniging. Regelmatig worden binnen deze vereniging symposia georganiseerd en lezingen gegeven. Ook is het een goed netwerk om in contact te komen met andere advocaten die een bijzondere internationale connectie hebben tussen Duitsland en Nederland.